นพ.โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
นพ.โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์ คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08:00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

อายุรแพทย์โรคไต


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคไต