พญ.วริศรา จุติดำรงค์พันธ์

แผนกรังสีวินิจฉัยและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
doctor-foto
พญ.วริศรา จุติดำรงค์พันธ์ แผนกรังสีวินิจฉัยและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

รังสีวิทยาวินิจฉัย


ตำแหน่งแพทย์

รังสีแพทย์