พญ.ธิดารัตน์ รัตนนิคม

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
doctor-foto
พญ.ธิดารัตน์ รัตนนิคม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


ตำแหน่งแพทย์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน