นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08:00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด