นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล

คลินิกหัวใจ
doctor-foto
นพ.วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล คลินิกหัวใจ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช) อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด