พญ.วิกันดา โรจนสิริสวัสดิ์

คลินิกสูติ-นรีเวช
doctor-foto
พญ.วิกันดา โรจนสิริสวัสดิ์ คลินิกสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1) สูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช


ตำแหน่งแพทย์

สูตินรีแพทย์