คลินิกกุมารเวชกรรม

ให้ความสำคัญกับพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป

ยินดีให้บริการ

◗ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปของเด็ก

◗ ฉีดวัคซีน ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค

◗ ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก


แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนเด็กตามวัย
3,500

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ

รู้จักวัคซีนพื้นฐาน ปี 2566 นี้ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง
รู้จักวัคซีนพื้นฐาน ปี 2566 นี้ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกกำหนดการให้วัคซีนหรือตารางวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จะม...
ดูรายละเอียด