คลินิกกุมารเวชกรรม

ให้ความสำคัญกับพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป

ยินดีให้บริการ

◗ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปของเด็ก

◗ ฉีดวัคซีน ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค

◗ ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนเด็กตามวัย
3,500

บาท

ดูรายละเอียด
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
7,500

บาท

ดูรายละเอียด
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (Dengue vaccine)
5,800

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ

จะเป็นอย่างไร หากลูกไม่ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ
จะเป็นอย่างไร หากลูกไม่ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ
วัคซีนหลักสำหรับลูกน้อยนั้นสำคัญยังไง ทำไมถึงต้องฉีดให้ตรงวัย และตรงเวลา

ก...
ดูรายละเอียด

รู้จักวัคซีนพื้นฐาน ปี 2566 นี้ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง
รู้จักวัคซีนพื้นฐาน ปี 2566 นี้ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกกำหนดการให้วัคซีนหรือตารางวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จะม...
ดูรายละเอียด