คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastro Intestinal & Scope Clinic)

ที่มีครบทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บริการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีการส่องกล้องที่เห็นภาพคมชัด

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร
16,900

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ