คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ดูแลท่านให้บรรเทาจากอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ยินดีให้บริการ

◗ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกล้ามเนื้อ, กระดูก, ข้อต่อ, เส้นประสาท

◗ ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

◗ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

◗ ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดงอ

◗ กายภาพหลังการผ่าตัดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม เป็นต้น

◗ เด็กที่พิการทางสมองหรือเคลื่อนไหวผิดปกติ ฯลฯ

◗ ผู้ทีมีปัญหาทางระบบหายใจ เช่น หายใจสั้นตื้น เหนื่อยง่าย เป็นต้น

◗ ผู้ทีมีปัญหาอันเกิดจากการทำงาน (Office syndrome) เช่น ปวดเอว  ปวดสะบัก เป็นต้น

◗ ให้คำปรึกษาและแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

กายภาพบำบัดและเลเซอร์ลดปวด
400

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ