แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

ผ่าตัดคลอดอุ่นใจ กับ วัฒนแพทย์สมุย


แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย Cesarean Section Delivery (พัก 4 วัน 3 คืน)

  1. แพ็กเกจ Silver 79,500 บาท
  2. แพ็กเกจ Gold 84,999 บาท
  3. แพ็กเกจ Platinum 99,000 บาท


รายการแพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย Cesarean Section Delivery


สิทธิประโยชน์ของคุณแม่

1. ห้องพักพิเศษเดี่ยว 4 วัน 3 คืน พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
2. รับการดูแลและการผ่าตัดคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง
3. การดูแลแม่ขณะผ่าตัดคลอดโดยแพทย์วิสัญญีแพทย์
4. การแนะนำการปฏิบัติตัวคุณแม่หลังผ่าตัดคลอด และสอนวิธิเลี้ยงลูกน้อย
โดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง
5. อำนวยความสะดวกในการทำสูติบัตร
6. ตรวจเลือดวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) + (LPRC) ของมารดา
และจองโลหิต ทั้งนี้ไม่รวมการให้โลหิตสำหรับมารดา


สิทธิประโยชน์ของลูกน้อย

1.รับทารกขณะคลอดโดยกุมารแพทย์ ตรวจร่างกาย และดูแลขณะอยู่ใน
โรงพยาบาลโดยกุมารแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง
2.ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ (TSH, PKU)
3.ตรวจหมู่เลือด (ABO , Rh Group)
4.ตรวจคัดกรองการได้ยินของทารก (OAE)
5.วัคซีนแรกคลอด (HBV) , วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และ Vitamin K
6.การตรวจภาวะตัวเหลืองในทารกแรกคลอด (เจาะเลือด)
7.ห้องเด็กแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล


ของขวัญสำหรับลูกน้อย

1.กรอบรูปลูกน้อยและรูปครอบครัว ความประทับใจแรกคลอด
2.บัตรสมาชิก Wattanapat Junior Card (เฉพาะแพ็กเกจ Platinum)


เลือกวันและเวลาคลอดได้ (เฉพาะแพ็กเกจ Glod และ Platinum)

*การเลือกวันและเวลาคลอดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์