บริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR

บริการตรวจโควิด-19 ที่ได้ผลตรวจเร็วและชัดเจน ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR