บริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR

บริการตรวจโควิด-19 ที่ได้ผลตรวจเร็วและชัดเจน ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR

สามารถเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.