ประกัน

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ


1. การอำนวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ
2. ประสานงานด้านเอกสารการรักษา

สอบถามรายชื่อบริษัทคู่สัญญาประกันเพิ่มเติมได้ที่โทร 077 965 889


รายชื่อบริษัทประกัน


  • กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • ไทยประกันชีวิต
  • ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ
  • เมดิลิงค์ (ประเทศไทย)
  • เมืองไทยประกันชีวิต
  • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  • อาคเนย์ประกันชีวิต
  • เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  • เอไอเอ (AIA)