พญ.ธัญวรรณ ประทุมสุวรรณ

คลินิกอายุรกรรม
doctor-foto
พญ.ธัญวรรณ ประทุมสุวรรณ คลินิกอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08:00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08:00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08:00 - 17.00 น.
วันพุธ 08:00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08:00 - 17.00 น.
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

อายุรศาสตร์


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์