นพ.เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
นพ.เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์