พญ.พจนารถ ใจงาม

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
พญ.พจนารถ ใจงาม คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความชำนาญพิเศษ

วิสัญญีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

วิสัญญีแพทย์