พญ.พิชญนันท์ ชื่นฉอด

คลินิก หู คอ จมูก
doctor-foto
พญ.พิชญนันท์ ชื่นฉอด คลินิก หู คอ จมูก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

โสต ศอ นาสิกวิทยา


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก