นพ.พงศ์พีระ ตรีรัตน์พันธุ์

คลินิกกระดูกและข้อ
doctor-foto
นพ.พงศ์พีระ ตรีรัตน์พันธุ์ คลินิกกระดูกและข้อ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง