นพ.สุวิทย์ ใหมเจริญ

คลินิกศัลยกรรม
doctor-foto
นพ.สุวิทย์ ใหมเจริญ คลินิกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

ประสาทศัลยศาสตร์


ตำแหน่งแพทย์

ประสาทศัลยศาสตร์