รู้จักวัคซีนพื้นฐาน ปี 2566 นี้ลูกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกกำหนดการให้วัคซีนหรือตารางวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น คุณพ่อคุณแม่อ่านได้จากบทความนี้ได้เลย


ทั้งนี้ภาพรวมของตารางวัคซีนเด็กที่ต้องฉีดปีนี้ยังคงเหมือนเดิม และมีการเพิ่มคำแนะนำการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อพาเด็กไปรับวัคซีนช้าด้วยนะ 


 วัคซีนเด็ก มีอะไรบ้าง

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือตารางการให้วัคซีนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กฉีดวัคซีนพื้นฐานฟรี โดยในปัจจุบันวัคซีนพื้นฐานของเด็ก สามารถควบคุมโรคร้ายต่าง ๆ ได้มากกว่าสิบโรค ได้แก่

 1. วัคซีนวัณโรค หรือวัคซีนบีซีจี
 2. วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 3. วัคซีนโรคคอตีบ
 4. วัคซีนโรคไอกรน
 5. วัคซีนโรคบาดทะยัก
 6. วัคซีนโรคโปลิโอที่มีทั้งแบบชนิดรับประทานและชนิดฉีด
 7. วัคซีนโรคหัด
 8. วัคซีนโรคหัดเยอรมัน
 9. วัคซีนโรคคางทูม
 10. วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี
 11. วัคซีนโรคเอชพีวี
 12. วัคซีนโรคฮิบ
 13. วัคซีนโรต้า

 


ดาวน์โหลดตารางวัคซีน 2566 คลิก


เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า ควรทำอย่างไร

ㆍวัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรกสำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่

ㆍกรณีให้วัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ เด็กจะได้รับวัคซีนตามกำหนดครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่กำหนดในกำหนดการให้วัคซีนปกติ


โรคที่ต้องมีการรับวัคซีนเพิ่มเติม

วัคซีนโรต้า (Rota)

สิ่งที่คุณแม่จะต้องอัปเดตกันหน่อย ก็คือวัคซีนโรต้ (Rota) ที่ตอนนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุไว้ในวัคซีนพื้นฐานของเด็กแล้ว คุณแม่สามารถขอรับวัคซีนหลักได้ฟรี โดยสำหรับวัคซีนโรต้านั้น ให้หยอดตามตารางวัคซีนเด็ก ที่ช่วงอายุ 2, 4 และ 6 เดือน หยอดครั้งแรกอายุ

6-15 สัปดาห์ ส่วนครั้งสุดท้าย ให้หยอดในช่วงที่ไม่เกิน 8เดือน แต่ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า 1 เดือน สำหรับการรับวัคซีนล่าช้าสามรถทำได้ แต่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำว่า อายุไม่ควรเกิน 2 ปี

วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella Vaccine / Chickenpox Vaccine)

วัคซีนป้องกันโรคสุกอีใส ถือเป็นวัคซีนเสริม สามารถให้ได้ที่อายุน้อยสุด 1 ปี แนะนำว่าควรได้รับวัคซีนเข็มแรกในช่วง 12-18 เดือน จะดีที่สุด ส่วนเข็มที่ 2 ควรให้เมื่ออายุ 2-4 ปี อาจจะฉีดก่อน 4 ปีได้ ถ้าหากช่วงนั้นโรคสุกอีใสกำลังระบาด สำหรับเด็กอายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป ไปจนถึงผู้ใหญ่ ถ้า

หากไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ให้ฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างกัน 1 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก CYD-TDV (Chimeric Yellow Fever Dengue Tetravalent Dengue Vaccine) ถือเป็นอีกวัคซีนเสริม สามารถฉีดได้ช่วงอายุ 9-45 ปี จำนวนทั้งหมด 3 เข็ม สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน ให้ฉีดตอน 0, 6 และ 12 เดือน ส่วนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน ควรตรวจเลือดก่อนให้วัคซีน