คลินิกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรมทั่วไป  
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป อาทิเช่น เวียนศีรษะ,  อ่อนเพลีย, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคเกาต์, โรคไขมันในเลือดสูง, อีสุกอีใส, ไข้เลือดออก, เริม, โรครูมาติซั่ม เป็นต้น

 

แผนกอายุรกรรมประสาท  

บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท  เช่น  ปวดศีรษะ,  ไมเกรน, ชาปลายมือปลายเท้า, ชาร่างกายครึ่งซีก, โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคอัมพฤกษ์, อัมพาต เป็นต้น  มีความพร้อมด้านเครื่องมือเพื่อช่วยวินิจฉัย อาทิเช่น เครื่อง MRI  / CT SCAN  รวมถึงศูนย์กายภาพบำบัดที่ช่วยในการฟื้นฟูรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทร่วมด้วย

 

แผนกอายุรกรรมโรคไต  
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีสภาวะของไตเสื่อม, ไตวาย, เกิดภาวะบวม, คลื่นไส้อาเจียน, ซีด, เหนื่อยง่าย โดยมีเครื่องล้างไต 6 เครื่อง สามารถรองรับผู้ป่วยล้างไตวันละ 3 รอบ สามารถใช้สิทธิ์ สปสช. ได้

 

แผนกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ  อันเกิดจากเชื้อจุลชีพหรือจุลินทรีย์ (Micro organism) เช่น แบคทีเรีย/ไวรัส/ปาราสิต/เชื้อรา/พยาธิ เป็นต้น เช่นโรคฉี่หนู, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคไข้กาฬหลังแอ่น  เป็นต้น  

 

แผนกอายุรกรรมโรคปอด
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด, ปอดอักเสบ, หลอดลมอักเสบ, วัณโรค, มะเร็งปอด, ถุงลมโป่งพอง  เป็นต้น  

 

แผนกอายุรกรรมโลหิตวิทยา
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือด ทั้งโรคมะเร็งระบบเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคระบบเลือดอื่นๆ เช่น ภาวะซีด, โลหิตจาง, เกร็ดเลือดต่ำ, ธาลัสซีเมีย, ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ รวมถึงการรักษาความผิดปกติของระบบเลือดโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (hematopoietic stem cell transplantation)

 

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, เจ็บหน้าอก, เหนื่อย, ใจสั่น, เป็นลมหมดสติ, ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคลิ้นหัวใจรั่ว, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, การตรวจการทำงานหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, การตรวจสมรรถภาพหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน, การตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง

 - โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

แผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท้อ
บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของแคลเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน โรคของสตรีวัยหมดประจำเดือนคลินิกอายุรกรรม เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ : ชั้น 1 อาคารอมรา-วิทยา เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-7520-5555 ต่อ 1170

 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บทความเพื่อสุขภาพ