แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ

แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ คลอดอุ่นใจ เหมาจ่ายสบายกระเป๋าที่ วัฒนแพทย์ สมุย


แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ Normal Labor

ราคา 65,900 บาท

ห้องพัก Premier (พัก 3 วัน 2 คืน)


 


รายการแพ็กเกจคลอดธรรมชาติ Normal Labor


สิทธิประโยชน์ของคุณแม่

1. ห้องพักพิเศษเดี่ยวพร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
2. รับการดูแลและคลอดบุตรโดยสูติแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง
3. การแนะนำการปฏิบัติตัวคุณแม่หลังคลอด และสอนวิธิเลี้ยงลูกน้อย
โดยทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะทาง
4. อำนวยความสะดวกในการทำสูติบัตร
5 ตรวจเลือดวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ของมารดา
และจองโลหิต ทั้งนี้ไม่รวมการให้โลหิตสำหรับมารดา


สิทธิประโยชน์ของลูกน้อย

1.รับทารกขณะคลอดโดยกุมารแพทย์ ตรวจร่างกาย และดูแลขณะอยู่ใน
โรงพยาบาลโดยกุมารแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง
2.ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ (TSH, PKU)
3.ตรวจหมู่เลือด (ABO , Rh Group)
4.ตรวจคัดกรองการได้ยินของทารก (OAE)
5.วัคซีนแรกคลอดไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1 (HBV), วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
และยาแรกคลอด (Antibiotic for eye)
6.การตรวจภาวะตัวเหลืองในทารกแรกคลอด
7.ห้องเด็กแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล


ของขวัญสำหรับลูกน้อย

กรอบรูปลูกน้อยและรูปครอบครัว ความประทับใจแรกคลอด