ผู้หญิง ผู้ชาย ใครเสี่ยงโรคมะเร็งมากกว่ากัน


อัตราการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย

มะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการเกิดสูงในประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิง โดยข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงถึงอัตราการเกิดโรคและชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศ


อัตราการเกิดโรคมะเร็งในเพศชายและหญิง

จากข้อมูลของ GLOBOCAN 2020 พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งในผู้ชายไทยสูงกว่าในผู้หญิงไทย โดยมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งประมาณ 206.9 ต่อประชากร 100,000 คนในผู้ชาย ขณะที่ในผู้หญิงมีอัตราการเกิดโรคประมาณ 178.1 ต่อประชากร 100,000 คน


ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชาย

  1. มะเร็งตับ: เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
  2. มะเร็งปอด: พบเป็นอันดับสองและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
  3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก: เป็นชนิดที่พบบ่อยอันดับสาม

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง

  1. มะเร็งเต้านม: พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย
  2. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก: พบเป็นอันดับสอง
  3. มะเร็งปากมดลูก: พบเป็นอันดับสาม


ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการไม่ออกกำลังกาย นอกจากนี้การมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม

การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติมะเร็งในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ GLOBOCAN และ ข้อมูลสถิติจาก MDPI.​ (MDPI)​​ (Global Cancer Observatory)​​ (Homepage – IARC)


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check it up Click

ตรวจก่อนอุ่นใจ เช็กได้ทุกวัย สุขภาพดีได้ทุก Gen