นพ.อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
doctor-foto
นพ.อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน