รู้จักศูนย์อุบัติเหตุ หรือ Trauma Center เพราะอะไรจึงต้องมี

เหตุใดจึงต้องมี ศูนย์อุบัติเหตุ หรือ Trauma Center


เพื่อรับมือกับนาทีวิกฤตของชีวิต (Critical Time) เเละรองรับกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเเละผู้บาดเจ็บวิกฤต ที่มีภาวะเป็นอันตรายถึงชีวิต เพราะอุบัติเหตุร้ายเเรงไม่เลือกเวลา เราจึงต้องพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ด้วยเเพทย์เฉพาะทางเเละอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ครบครัน ทันสมัย เพื่อสามารถช่วยชีวิตของผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที


ความเเตกต่างของ ห้องฉุกเฉิน ER เเละ ศูนย์อุบัติเหตุ Trauma Emergency Center

ห้องฉุกเฉินคืออะไร - ER

ห้องฉุกเฉิน แผนกฉุกเฉิน หรือ ER คือสถานที่ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ข้อเท้าแพลง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ห้องฉุกเฉินจะมีสถานที่ แพทย์ และผู้ชำนาญการ ที่พร้อมรับมือกับผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกสถานการณ์

ศูนย์อุบัติเหตุคืออะไร - Trauma Emergency

ศูนย์อุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของห้องฉุกเฉิน มีหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บวิกฤติ เเละจากอุบัติเหตุ โดยมีศัลยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต ศูนย์อุบัติเหตุจึงเป็นสถานที่ ที่รับมือกับผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤติเป็นอันตรายถึงชีวิต