พญ.วรางคณา ปิยะนนทลี

แผนกรังสีวินิจฉัยและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
doctor-foto
พญ.วรางคณา ปิยะนนทลี แผนกรังสีวินิจฉัยและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รังสีวินิจฉัย รพ.มหาราชนครราชสีมา อนุสาขารังสีวิทยากระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

รังสีวิทยากระดูกและข้อ


ตำแหน่งแพทย์

รังสีแพทย์