กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง หรือ Myofascial pain syndrome (MPS)

ทนปวดเรื้อรัง อันตรายกว่าที่คิด


อาการปวดแขน ปวดหลัง ปวดบ่า ทำงานอยู่ก็รู้สึกปวดตัว ออฟฟิศซินโดรม กินยาก็ไม่หาย และส่งกระทบต่อการทำงาน อาการแบบนี้ปล่อยไว้ อาจนำสู่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เป็นอันตรายกับร่างกาย ทำให้ร่างกายและจิตใจเจ็บไปด้วย ทำให้ชีวิตประจำวัน และประสิทธิภาพทำงานลดลง


"กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง" หรือเรียกว่า “Myofascial pain syndrome (MPS)" เป็นสภาวะที่กล้ามเนื้อเจ็บปวดหรืออักเสบแบบต่อเนื่องหรือยาวนาน เนื่องจากการใช้งานกล้ามเนื้อในระยะยาวๆ โดยไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือการรักษาที่เหมาะสม สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดต่อกล้ามเนื้อหรือการใช้งานเกินขอบเขตของกล้ามเนื้อในระยะเวลายาวนาน อาการอักเสบในระยะยาวอาจเป็นปัญหาซ้ำเติมที่ต้องจัดการอย่างต่อเนื่องอาการที่พบในกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังสามารถประกอบไปด้วย:


  • อาการปวดและอักเสบที่รุนแรงและคงที่ในบริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นปัญหา
  • การแข็งตัวและความผิดปกติในการดำเนินการใช้งานกล้ามเนื้อ
  • ความรู้สึกอ่อนแรงหรือปวดเมื่อใช้งานกล้ามเนื้อที่เจ็บปวด

หากคุณมีอาการเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการวางแผนรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากการรักษากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอาจจำเป็นต้องใช้เวลานานและแบบมีระบบ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีโอกาสฟื้นตัวและหายไปในระยะยาวได้ถูกต้องและอย่างเป็นทางการการรักษาอาการปวด


1. การทานยา

2. การนวด

3. การปรับท่าออกกำลัง และปรับท่าที่เหมาะสม

4. การทำกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือ

  • การรักษาด้วยเครื่องเสียง (Ultrasound)
  • การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave therapy)
  • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  • การรักษาด้วยการประคบร้อน (Hot Compression)
  • การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ (LASER)
  • การยืดกล้ามกล้ามเนื้อ (Stretching Muscle)